Geelzucht

Inleiding

Geelzucht (icterus) is de gele verkleuring van de huid en het oogwit. Geelzucht is geen ziekte maar een symptoom dat kan wijzen op allerlei aandoeningen van de lever, galblaas en galwegen of alvleesklier. Ook bij bepaalde bloedziekten kan geelzucht voorkomen.
Geelzucht wordt veroorzaakt door ophoping van bilirubine in het bloed. Bilirubine ontstaat bij de afbraak van hemoglobine, de bloedkleurstof in rode bloedcellen. Daarna wordt bilirubine in de lever omgezet en samen met gal, via de galblaas en de darmen, met de ontlasting afgevoerd. Als dit proces wordt belemmerd, kan geelzucht ontstaan omdat het bilirubine dan in het lichaam blijft.
Opmerking:

Oorzaken

Geelzucht kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:

  • een versnelde afbraak van rode bloedcellen, bijvoorbeeld bij hemolytische anemie . Er komt dan een overmaat aan bilirubine in het bloed terecht en de lever dit niet bijbenen.
  • leveraandoeningen waardoor onvoldoende bilirubine kan worden verwerkt
  • een (gedeeltelijke) afsluiting van de galwegen, bijvoorbeeld door een galsteen of een gezwel in de omgeving, zoals bij alvleesklierkanker . Hierdoor kan de gal niet meer afvloeien naar de darmen.

Bij pasgeborenen, en zeker bij te vroeg geboren zuigelingen, komt zogenaamde fysiologische geelzucht voor. De lever is dan nog niet rijp genoeg om bilirubine om te zetten.

Opmerking:

Verschijnselen

Bij geelzucht staat de gele verkleuring van huid en oogwit centraal. Dit kan variƫren van lichtgeel tot kanariegeel. Daarnaast kunnen er klachten zijn als gevolg van de ziekte die de geelzucht veroorzaakt. Bij een gestoorde afvoer van gal bijvoorbeeld gaat geelzucht gepaard met jeuk, donkerbruine urine en zeer lichtgekleurde ontlasting.
Opmerking:

Diagnose

De klachten en het lichamelijk onderzoek wijzen vaak al sterk in de richting van geelzucht. Uit bloedonderzoek blijkt of de bilirubinespiegel verhoogd is en of er dus inderdaad sprake is van geelzucht. Bloedonderzoek laat verder zien in welke richting de oorzaak van de geelzucht moet worden gezocht. Afhankelijk daarvan kan aanvullend onderzoek worden verricht, zoals een echo van de buik of een kijkonderzoek.

Opmerking:

Behandeling

De behandeling van geelzucht is afhankelijk van de oorzaak.
Opmerking:

Meer informatie

Informatie van de Maag Lever Darm Stichting
http://www.mlds.nl/ziekten/90/geelzucht/

Website van Nederlandse Leverpatiƫnten Vereniging
http://www.leverpatientenvereniging.nl/leverziekten.html

Informatie over geelzucht bij pasgeborenen
http://www.babybytes.nl/encyclopedie/Baby%60s/Geelzucht/
Opmerking: